Rządowy Program „Klub” – uzyskaj wsparcie od Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program Klub to rządowy program przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego celem jest wsparcie finansowe małych i średnich klubów sportowych oraz prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Finansowane są wszelkiego rodzaju elementy, które mają wpływ na poprawne funkcjonowanie klubu. Pieniądze z programu można zatem wykorzystać na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia. Można także dofinansować organizację profesjonalnego obozu piłkarskiego lub zakup sprzętu sportowego do treningów. Dofinansowanie jest stałe i wynosi 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tysięcy złotych dla klubów wielosekcyjnych.

Cele Programu to upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności klubów sportowych jako podstawowych jednostek struktury sportu polskiego w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Ponadto jest to inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz możliwość optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Krajowym Operatorem Programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Koszulki piłkarskie PEHA
Koszulki z nadrukiem gratis od 89,99 zł

Historia Programu Klub

Pierwsza edycja programu odbyła się w 2016 r. Łączna kwota dofinansowań wyniosła 24 miliony złotych, które rozdysponowano pomiędzy 2151 małych i średnich klubów sportowych prowadzących zajęcia sportowe. W sumie w pierwszych czterech latach programu na działalność klubów typu LZS i innych przeznaczono ponad 140 milionów złotych – wsparto ponad 13000 podmiotów prowadzących na działalność sportową. W 2020 r kwota dofinansowań przekroczyła 54 milionów złotych, a skorzystało z niej blisko 5000 klubów. Kolejna edycja pozwoliła w ramach Programu Klub przyznać powyżej 57 milionów na szkolenie dzieci i młodzieży. Rok później – w 2022 – liczba klubów była bliska 6000. Wreszcie, edycja 2023. Tutaj również blisko 6 tysięcy organizacji sportowych dostało dofinansowanie. Jego łączna wartość przekroczyła 75 milionów złotych!

Wymogi przystąpienia do Programu

Aby dostać dotację w ramach kolejnej edycji rządowego Programu Klub, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim jest to prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie. Należy przedstawić wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego dla siedziby klubu. Do wniosku należy również załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych – ich łączna wysokość nie możę wyższa niż 200 tys. złotych. Dodatkowym wymogiem jest, by uczestniczy zajęć sportowych przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”.

 

Bibliografia:

  1. Źródła internetowe: https://rzadowyprogramklub.pl/.

Autorem artykułów na blogu jest polska firma produkująca stroje sportowe pod marką PEHA.