Ile wynoszą wymiary boiska do piłki nożnej?

Wymiary boiska do piłki nożnej

Ile wynoszą wymiary boiska do piłki nożnej?

Przeciętny piłkarz podczas jednego, 90-minutowego meczu pokonuje dystans wynoszący co najmniej 10 kilometrów ! To tylko obrazowe przedstawienie wielkości, które ma boisko piłkarskie. Jakie są zatem dokładne wymiary boiska piłkarskiego? Czy wymiary boiska piłkarskiego są zawsze są jednakowe? Czy wymiar bramki do piłki nożnej również podlega przepisowej regulacji? Jakie wymiary boiska do piłki nożnej obowiązywały wieki temu?

Ostatnio na naszym blogu:  Najlepsi strzelcy w Premier League

Wymiary boiska do piłki nożnej- najważniejsze dane

Boisko piłkarskie, niezależnie od swojej długości i szerokości (inne ma boisko piłkarskie dla dzieci i dla dorosłych) zawsze ma prostokątny kształt. Jeśli chodzi o docelową długość boiska do piłki nożnej, przepisy dają większą dowolność w ustaleniu jego wymiarów. Boisko do piłki nożnej ma kształt prostokąta. Dłuższe boki boiska do piłki nożnej nazywane są liniami bocznymi. Pozostałe przeciwne strony boiska do piłki nożnej nazywane są liniami bramkowymi. Dwie linie bramkowe boiska muszą mieć od 45 metrów do 90 metrów i powinny mieć tę samą długość po obu stronach boiska do piłki nożnej. Dwie linie boczne boiska do piłki nożnej również muszą mieć tę samą długość. W zależności od boiska do piłki nożnej, te wymiary wahają się od 90 metrów do 120 metrów. Przepisowe boisko piłkarskie do piłki nożnej musi mieć  wszystkie linie jednakowo szerokie. Szerokość linii boiska piłkarskiego nie powinna wynosić więcej niż 12 centymetrów. Narożniki boiska do piłki nożnej wyznaczają narożne flagi.

wymiary boiska piłkarskiego, szerokość i wysokość bramki piłkarskiej, długość i szerokość boiska piłkarskiego

Wymiary boiska do piłki nożnej – uregulowania IFAB

W meczach międzynarodowych wymiary boisk do piłki nożnej i ich pola są ściślej ograniczone. Linie bramki muszą mieć długość między 64 a 75 metrów, a linie boczne muszą mieć długość od 100 do 110 metrów. W marcu 2008 r. IFAB podjął próbę ujednolicenia parametrów jakimi są wymiary boiska piłkarskiego do meczów międzynarodowych i ustalił oficjalne wymiary boiska na 105 metrów długości na 68 m szerokości boiska do piłki nożnej.

Długość boiska piłkarskiego – FIFA

Ile metrów ma boisko do piłki nożnej? Boisko piłkarskie, a dokładnie jego długość powinna mieścić się w przedziale od 90 do 120 metrów – jednakże nie powinna być ani metra dłuższa, czy krótsza. Od niedawna obowiązują również nowe standardy FIFA, które miały na celu ujednolicenie wymiarów boiska do piłki nożnej. Zgodnie z nowymi przepisami, boisko do piłki nożnej powinno mierzyć 105 metrów długości i 68 metrów szerokości – oczywiście dotyczy to wyłącznie nowo budowanych stadionów.

Wymiary boiska do piłki nożnej – szerokość

Aby podać dokładne wymiary boiska pilkarskiego należy wziąć pod uwagę również jego szerokość. Szerokość, jaką ma boisko piłkarskie do piłki nożnej powinna mieścić się w zakresie od 45 metrów do 90 metrów. Większa proporcja długości do szerokości sprawia, że boisko do piłki nożnej zawsze ma prostokątny kształt. Wymiary boiska do piłki nożnej wyznaczają białe, wyraźne linie o grubości nieprzekraczającej 12 cm. Każdy narożnik boiska do piłki nożnej powinien być oznaczony widoczną chorągiewką o minimalnej wysokości 1,50 cm, która wyznacza miejsce rzutu rożnego. Linie dzielące boisko to linie boczne boiska (najdłuższe) i linie bramkowe boiska do piłki nożnej (tam umieszczone są bramki). Boisko do piłki nożnej przecinają w równej połowie linie środkowe boiska , która dzieli na połowę umieszczony na niej okrąg o promieniu wynoszącym 9,15metra.

Stroje piłkarskie

Stroje z nadrukiem gratis od 89,99 zł

Wymiary bramki do piłki nożnej

Każde boisko piłkarskie ma na swojej powierzchni dwie bramki. Wymiary bramki do piłki nożnej również podlegają ścisłej regulacji. Bezpośrednio w środkowej części linii bramkowych boiska do piłki nożnej ustawione są dwie bramki umieszczone na dwóch przeciwległych końcach boiska. Wymiary bramki piłkarskiej są następujące: szerokość bramki boiska do piłki nożnej powinna wynosić 7,32 metrów, a wysokość łączącego oba słupki poprzeczki – 2,44 cm. Jeśli chodzi o grubość elementów, z których wykonana jest bramka – one również podlegają przepisom. Regulaminowe słupki bramki powinny mieć szerokość maksymalnie 12 cm – tak jak linie boiska do piłki nożnej. Do słupków bramki i podłoża doczepiona jest siatka, która zatrzymuje piłkę, kiedy ta wpada do bramki.

Boisko piłkarskie – wymiary pola karnego i pola bramkowego

Boisko piłkarskie, które jest zgodne z aktualnymi przepisami, musi mieć również wyraźnie wyznaczone pole karne. Obszar nieopodal boiska do piłki nożnej jest bardzo istotny dla przebiegu gry – to tutaj mieści się pole karne boiska. W odległości 5,5 metrów od słupków bramkowych powinny znaleźć się dwie linie umieszczone prostopadle do linii bramkowej boiska do piłki nożnej. Ich końce złączone są z kolei linią równoległą do linii bramkowej – w ten sposób powstaje tzw. pole bramkowe. Na liniach bramkowych, w odległości 16,5 metrów od słupków, w stronę narożników boiska, wyznacza się dwie, prostopadłe do linii bramkowej, linie długości 16, 5 metrów, których końce łączy się linią równoległą do bramkowej boiska do piłki nożnej. Tak utworzony obszar boiska nazywa się polem karnym, które również ma prostokątny kształt. Na 11 metrów od środka linii bramkowej boiska do piłki nożnej wyznacza się punkt karny. W tym miejscu widoczny jest również łuk o promieniu 9,15 metrów skierowany w stronę środka boiska do piłki nożnej (linia w kształcie półkola).

Boisko do piłki nożnej – wymiary Orlika

Warto również pamiętać, że podane wymiary są określone przepisami gry, które regulują stadionowe wymiary boiska do piłki nożnej, na którym mogą odbywać się oficjalne mecze. W przypadku gry młodzików i treningów piłkarskich dzieci, trenerzy bardzo często tworzą mini boisko piłkarskie w kształt rombu, który ma zastosowanie przy małej liczebności dziecięcej drużyny i pozwala na bardziej indywidualne podejście treningowe do początkujących piłkarzy. Jeśli natomiast chodzi o rozgrywki młodzieży, to wymiary Orlika – czyli boiska do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, wynosi od 20 metrów do 22 metrów (liczone od pola bramkowego boiska do piłki nożnej), a u najmłodszych, cała długość boiska wynosi 26 metrów – 30 metrów.

Boisko piłkarskie – wymiary bramki dla dzieci

W przypadku bramki dla dzieci, częściej spotyka się nieco inne wymiary bramek. Piłka nożna to sport, w którym nie za bardzo liczy się wzrost. Jednak w przypadku dzieci, piłkarskie bramki treningowe z oczywistych względów są mniejsze. Mają długość 5 metrów i szerokość 3 metrów (bramki typu Żak), inne piłkarskie bramki treningowe dla dzieci mogą mieć szerokość 2 metrów i długość 5 metrów. Najmłodszym ciężko byłoby bronić bramki, która ma przepisowy, „dorosły” wymiar.

Boisko piłkarskie – wymiary bramki dla dorosłych

W przypadku boisk do piłki nożnej dla dorosłych – bramki piłkarskie są umieszczane na środku każdej linii bramkowej. Składają się one z dwóch pionowych słupków umieszczonych w równej odległości od narożnych flag, połączonych u góry poziomą poprzeczką. Wewnętrzne krawędzie słupków muszą znajdować się w odległości 7,32 metra, a dolna krawędź poprzeczki musi znajdować się 2,44 metra nad ziemią. Siatki są zwykle umieszczane za bramką, ale nie są wymagane przez przepisy!

Wymiary boiska do piłki nożnej w starożytności

Wymiary boiska piłkarskiego zmieniały się na przestrzeni lat. Ciężko się temu dziwić, ponieważ historia piłki nożnej sięga 2500 lat p.n.e.  Z czegoś co można nazwać pierwowzorem boiska do piłki nożnej korzystali już Grecy, Egipcjanie i Chińczycy! Co prawda ówczesne wymiary boiska do piłki nożnej były, jak zresztą jego podział, linie, długość i szerokość znacznie odbiegały od boiska piłkarskiego, z którego korzystają obecni sportowcy, ale sam sens gry był bardzo podobny. Na przykład wymiary boiska piłkarskiego w Rzymie były mniejsze od nowoczesnego boiska do piłki nożnej.

Rzymska gra w Harpastum była oparta na przewadze posiadania piłki – każda ze stron starała się jak najdłużej ja utrzymać z pomocą nóg. Z kolei boisko do gry podobnej do piłki nożnej starożytnych Greków umożliwiało grę w Episkyros, które co prawda bardziej przypominało rugby, ale włączało również elementy współczesnej piłki nożnej.

Opisując dawne wymiary boiska piłkarskiego, warto dłużej zatrzymać się na charakterystyce chińskiego boiska piłkarskiego. Chińska gra Tsu’Chu („kopanie piłki”) była prawdopodobnie rodzajem treningu i rozrywki dla chińskich żołnierzy w czasach dynastii Han. Chociaż trzeba przyznać, że nie było to typowe boisko piłkarskie, już wtedy miało narzuconą określoną długość, szerokość i wyznaczone linie i pole do gry. Gra Tsu’Chu polegała na poruszaniu się graczy na powierzchni boiska i kopnięciu małej skórzanej piłki w siatkę przewiązaną między dwoma bambusowymi masztami (prototyp ówczesnej bramki). Boisko piłkarskie do Tsu’Chu miało dwie bramki umieszczone po przeciwległych końcach boiska, które ograniczyły linie. Używanie rąk nie było dozwolone, ale gracze mogli używać stóp i innych części ciała. Główną różnicą między Tsu’Chu a piłką nożną były wysokości i szerokości bramek, których górna część znajdowała się około 9 metrów na powierzchnią boiska. Wymiary boiska do piłki nożnej nie były wówczas ściśle uregulowane konkretnymi przepisami, które odnosiłyby się do wyznaczenia dokładnej wysokości bramki, według zapisów odnosiły się do parametrów takich jak długości boiska, jego linie, pole gry etc. Chociaż rozmiary boiska piłkarskiego i jego pole były do siebie zbliżone – nikt przed grą nie weryfikował wymiarów boiska do piłki nożnej, czyli Tsu’Chu.

Wymiar boisk do piłki nożnej w Europie od średniowiecza do współczesności

Wymiary boisk do piłki nożnej nie zawsze miały takie same długości, szerokości, linie i pole. Wysokości i wymiary bramek również zmieniały się na przestrzeni lat. Zanim ujednolicono wymiary boisk na całym świecie minęło sporo czasu. Piłka nożna zaczęła ewoluować we współczesnej Europie mniej więcej od okresu średniowiecza. Około IX wieku popularnym sportem w Anglii było kopanie po powierzchni ówczesnych boisk, piłki wykonanej ze świńskiego pęcherza z jednego punktu na powierzchni boiska do piłki nożnej do drugiego. Podobne mecze piłkarskie były zarezerwowane głównie dla młodych ludzi i budziły kontrowersje.

Na przestrzeni lat rozgrywane były różne formy podobnych sportów, które rozgrywały się na wielu typach boisk, a każdy z nich miał na celu wprowadzenie piłki w bramkę przeciwnika. Podobnie jak jednolite wymiary boisk, konkretne zasady gry nie były egzekwowane. Oprócz nieuregulowanej szerokości i długości boisk do piłki nożnej, a także braku określenia wysokości bramek, prawie wszystko było dozwolone. Jak zatem udało się oznaczyć określone wymiary boiska do piłki nożnej i wytypować jego pole?

Wymiary boiska, które zostały pierwszy raz skodyfikowane w zbiorze przepisów, pojawiły się w Wielkiej Brytanii na początku XIX wieku. Na ówczesnych powierzchniach angielskich boisk do piłki nożnej stawiano dwie bramki, którego pola strzegli bramkarze. Jednak zasady piłki nożnej nadal pozostawały bardzo zróżnicowane. Ograniczenia przestrzeni i wyznaczenie określenie jakie są wymiary boiska do piłki nożnej (wyznaczenie długości, szerokości i obszaru jakim jest pole piłkarskie gry) znacząco pomogło w zachowaniu porządku i ładu podczas gry. Przepisy określające wymiary boiska do piłki nożnej, jak i zasady gry ewoluowały i do 1800 roku zaczęły pojawiać się pierwsze dedykowane kluby piłkarskie w angielskich szkołach. Z biegiem lat, wymiary boiska do piłki nożnej zostały uregulowane, chociaż na przestrzeni lat dopasowywały się do zmiennych zasad gry.

Jak widać wymiary boiska do piłki nożnej nie zawsze były identyczne. Poszczególne powierzchnie służące do gry miały inny wymiar, czyli długość, inne szerokości i wysokości bramki. Chociaż zasada obowiązywała jedna – uzyskanie punktu poprzez kopnięcie piłki do bramki – długo trzeba było czekać na zmianę zasad piłki nożnej. Aktualne wymiary boiska do piłki nożnej nie zmieniają się już od dłuższego czasu i wszystko wskazuje na to, że wymiar boiska piłkarskiego pozostanie już bez zmian. Nowoczesne boiska do piłki są pokryte murawą, a linie boisk są namalowane specjalną farbą. Boiska do piłki nożnej wymagają również częstej pielęgnacji i regularnej konserwacji, dzięki czemu spełniają dobrze swoją rolę.

 


Zobacz również:


Autorem artykułów na blogu jest polska firma produkująca stroje sportowe pod marką PEHA.