Wymiary boiska do piłki nożnej

Wymiary boiska do piłki nożnej

Wymiary boiska do piłki nożnej

Przeciętny piłkarz podczas jednego, 90-minutowego meczu pokonuje dystans wynoszący co najmniej 10 kilometrów! To tylko obrazowe przedstawienie wielkości, które ma boisko do piłki nożnej. Jakie są zatem dokładne wymiary boiska piłkarskiego? Czy zawsze są jednakowe? Czy wymiary bramki również podlegają przepisowej regulacji?

Wymiary boiska piłkarskiego – najważniejsze dane

Boisko do piłki nożnej, niezależnie od swojej długości i szerokości (boisko dla dzieci i dorosłych) zawsze ma prostokątny kształt. Jeśli chodzi o docelową jego długość, przepisy dają większą dowolność w ustaleniu jego wymiarów. Długości boiska do piłki nożnej powinna mieścić się w przedziale od 90 do 120 metrów – jednakże nie powinna być ani metra dłuższa, czy krótsza. Od niedawna obowiązują również nowe standardy FIFA, które miały na celu ujednolicenie wymiarów stadionowych boisk. Zgodnie z nowymi przepisami, boisko do piłki nożnej powinno mierzyć 105 metrów długości i 68 metrów szerokości – oczywiście dotyczy to wyłącznie nowo budowanych stadionów.
Szerokość boiska do piłki nożnej powinna mieścić się w zakresie od 45 do 90 metrów. Większa proporcja długości do szerokości sprawia, że boisko do piłki nożnej zawsze ma prostokątny kształt. Wymiary boiska wyznaczają białe, wyraźne linie o grubości nieprzekraczającej 12 cm. Każdy narożnik boiska powinien być oznaczony widoczną chorągiewką, o minimalnej wysokości 1,50 cm, która wyznacza miejsce rzutu rożnego. Linie dzielące boisko to linie boczne (najdłuższe), i bramkowe (tam umieszczone są bramki). Boisko do piłki nożnej przecina w równej połowie lina środkowa, która dzieli na połowę umieszczony na niej okrąg o promieniu wynoszącym 9,15m.

Wymiary bramki do piłki nożnej

Bezpośrednio w środkowej części linii bramkowych ustawione są dwie bramki umieszczone na dwóch przeciwległych końcach boiska. Szerokość bramki powinna wynosić 7,32 m, a wysokość łączącego oba słupki poprzeczki – 2,44 cm. Jeśli chodzi o grubość elementów, z których wykonana jest bramka – one również podlegają przepisom. Regulaminowe słupki bramki powinny mieć szerokość maksymalnie 12 cm – tak jak linie boiska. Do słupków bramki i podłoża doczepiona jest siatka, która zatrzymuje piłkę, kiedy ta wpada do bramki.
Obszar nieopodal boiska jest bardzo istotny dla przebiegu gry – to tutaj mieści się pole karne. W odległości 5,5 metrów od słupków bramkowych powinny znaleźć się dwie linie umieszczone prostopadle do linii bramkowej. Ich końce złączone są z kolei linią równoległą do linii bramkowej – w ten sposób powstaje tzw. pole bramkowe. Na liniach bramkowych, w odległości 16,5 m od słupków, w stronę narożników boiska, wyznacza się dwie, prostopadłe do linii bramkowej, linie długości 16, 5 m, których końce łączy się linią równoległą do bramkowej. Tak utworzony obszar nazywa się polem karnym, które również ma prostokątny kształt. Na 11 metrów od środka linii bramkowej wyznacza się punkt karny. W tym miejscu widoczny jest również łuk o promieniu 9,15 metrów skierowany w stronę środka boiska (linia w kształcie półkola).
Warto również pamiętać, że podane wymiary są przepisowe – regulują wielkość stadionowego boiska, na którym mogą odbywać się oficjalne mecze. W przypadku gry młodzików i treningów piłkarskich dzieci, trenerzy bardzo często tworzą na boisku kształt rombu, który ma zastosowanie przy małej liczebności dziecięcej drużyny i pozwala na bardziej indywidulane podejście treningowe do początkujących piłkarzy. Jeśli natomiast chodzi o rozgrywki młodzieży, to wymiary Orlika wynosi od 20 do 22 metrów (liczone od pola bramkowego), a u najmłodszych, cała długość boiska wynosi 26-30 metrów.

wymiary boiska piłkarskiego, szerokość i wysokość bramki piłkarskiej, długość i szerokość boiska piłkarskiego

Ostatnie wpisy

[Głosów:1    Średnia:5/5]
Udostępnij