Jakie są błędy w siatkówce?

Najczęściej występujące błędy w siatkówce nierzadko są jednymi z istotnych czynników, które determinują to, czy drużyna wygra, czy też przegra. Podczas meczu istotny jest każdy punkt. Może okazać się, że nieumyślne dotknięcie siatki, więcej niż trzy odbicia lub dwukrotne odbicie piłki przez jednego zawodnika decyduje o wyniku meczu. Doświadczenie i umiejętności graczy mają ogromne znaczenie, ale nawet najlepszym zdarza się przekroczyć linię lub wykonać błędną zagrywkę.

Co jeszcze można zaliczyć do błędów gry? Jakie są najczęściej występujące błędy w siatkówce?

Stroje siatkarskie
Stroje z nadrukiem gratis od 119,99 zł

Jakie są najczęstsze błędy w siatkówce?

Każde odbicie piłki, ruch rotacji zawodników i wykonanie zagrywki są dokładnie weryfikowane przez sędziego. Nowoczesnym i przydatnym systemem, który może pomóc w określeniu tego, czy błąd faktycznie wystąpił jest system challenge, opierający się na profesjonalnym systemie komputerowym i wspomagających jego pracę kamerach rozlokowanych na boisku i w pobliżu siatki. To właśnie on często pomaga rozstrzygać czy faktycznie nastąpiło dotknięcie siatki, przekroczenie linii, czy też błąd odbicia piłki.

1. Błąd przekroczenia linii końcowej i przekroczenie linii środkowej stopą

Błąd przekroczenia linii jest jednym z najczęściej występujących podczas meczu siatkówki. Zgodnie z zasadami gry w siatkówkę, zawodnik pod żadnym względem nie może nadepnąć lub przekroczyć linii końcowej boiska podczas zagrywki lub wykonywaniu ataku. Błąd przekroczenia linii jest szczegółowo weryfikowany – jest odgwizdywany nawet jeśli stopa zawodnika dotknie linii końcowej nawet na odcinku kilku milimetrów. Z uwagi na taka precyzję, w przypadku niejasnych i spornych kwestii w kwestii takiej jak przekroczenie linii – z pomocą sędziom i zawodnikom przychodzi system challenge. Poza nadepnięciem linii końcowej, zawodnicy muszą uważać również aby nie doszło do przekroczenia linii środkowej boiska. W takim wypadku błędem jest jednak nie nadepnięcie linii środkowej, ale przekroczenie linii środkowej całą stopą. To co istotne – linii środkowej można dotknąć i przekroczyć inną częścią ciała, czyli np. kolanem w momencie uderzenia piłki lub wykonywania podania lub ataku w stronę przeciwnika.

2. Błąd dotknięcia siatki – dotknięcie górnej taśmy siatki

Drugim pod względem częstotliwości występowania w siatkówce błędem jest błąd dotknięcia siatki do siatkówki. Jak sama nazwa wskazuje jest uznawany przez sędziego w momencie, w którym zawodnik dotknie siatki na wysokości jej górnej taśmy. Jeszcze do całkiem niedawna, za błąd dotknięcia siatki uważano każde dotknięcie siatki, niezależnie od obszaru, w którym wystąpiło. Wówczas błędem mogło być dotknięcie siatki na jej środkowej, a nawet dolnej części. Dzięki ustaleniu, że zawodnik nie może dotknąć tylko górnej taśmy siatki, a nie siatki ogólnie – gra może być nieco bardzo swobodna.

3. Błąd ustawienia w siatkówce

Błąd ustawienia występuje w momencie, w którym zawodnik podczas wykonania zagrywki zajmie złą pozycję na boisku. Błąd ustawienia stwierdzony przez sędziego ma poważne konsekwencje dla drużyny i może wpłynąć na ostateczny wynik meczu. Błąd ustawienia w siatkówce skutkuje przyznaniem punktu drużynie przeciwnej i przerwaniem wykonywania zagrywki.

4. Błąd rotacji

Za błąd rotacji w siatkówce uznaje się wykonanie zagrywki niezgodnej z odgórnie ustalonym porządkiem rotacji zawodników. W praktyce oznacza to sytuację, w której wykonywaniem zagrywki zajmuje się nieuprawiony do tego w danym momencie zawodnik. Błąd rotacji skutkuje przyznaniem punktu drużynie przeciwnej i natychmiastowym przerwaniem akcji (podobnie zresztą jak błąd ustawienia). Oprócz tego, w przypadku zagrywki niezgodnej z porządkiem rotacji, drużyna zobowiązana jest do przywrócenia prawidłowego ustawienia na boisku.

5. Błąd wykonywania zagrywki w siatkówce

Błąd wykonywania zagrywki ma miejsce jeśli piłka dotknie któregoś z zawodników własnej drużyny, a także jeśli piłka spadnie w aut lub przeleci nad zasłoną. Aby nie doszło do błędu wykonania zagrywki, musi być ona przeprowadzona w prawidłowy i przepisowy sposób. Zagrywka w siatkówce jest jednym z najważniejszych elementów. Prawidłowość wykonywania zagrywki jest uzależniona od wyboru miejsca, techniki serwu, kierunku piłki i stronę przeciwnika, w którego stronę chce się zagrywać.

6. Błąd odbicia piłki w siatkówce

Błąd odbicia piłki jest ściśle związany z przekroczeniem dozwolonej liczby odbić piłki. Po pierwsze – każda drużyna może odbić piłkę po swojej stronie boiska maksymalnie trzy razy w jednej akcji. Po drugie – każdy zawodnik podczas jednej akcji może odbić piłkę tylko jeden raz, jeśli odbije ją dwa razy dojdzie do tak zwanego błędu podwójnego odbicia. Za odbicie piłki uznaje się każdy kontakt zawodnika z piłką. Dotyczy to również liczby odbić podczas jednej akcji. Według przepisów zawodnicy mogą przeprowadzić podczas niej tylko trzy odbicia – po tym czasie piłka musi trafić na stronę przeciwnika. Jeśli podczas akcji zawodnicy przekroczą przepisowe trzy odbicia (trzy uderzenia piłki), sędzia uznaje to jako błąd odbicia piłki (tzw. błąd czterech odbić). W przypadku wystąpienia błędu odbicia piłki, czyli np. w momencie uderzenia czwartego w drużynie lub drugiego wykonanego przez jednego zawodnika, sędzia przyznaje punkt drużynie przeciwnej i przerywa akcje.

7. Błąd przebicia piłki

Błąd przebicia piłki występuje wtedy gdy nastąpi przebicie piłki zza antenki lub np. dojdzie do uderzenia piłki w antenkę. Do błędu przebicia piłki zalicza się również przebicie piłki, która wcześniej dotknęła którejś ze ścian lub sufitu. Aby nie doszło do błędu przebicia piłki musi ona zostać przebita prawidłowo w wyznaczonym do tego obszarze gry.

8. Błąd ataku

Jednym z najbardziej emocjonujących elementów gry jest atak. Zawodnik linii ataku również musi uważać na ewentualne błędy. Niestety w tak dynamicznym momencie gry równie łatwo o wykonanie błędu. Zawodnik nie tylko nie może doprowadzić do autu lub zablokowania piłki. Zawodnik atakujący musi również bezwzględnie zwracać uwagę na swoje ustawienie na linii ataku. Jeśli atakujący znajduje się na drugiej linii boiska do siatkówki, powinien się odbić sprzed linii trzeciego metra od siatki. Nadepnięcie na linię w takiej sytuacji będzie uznane za błąd.

Zasady gry w siatkówkę przewidują możliwe błędy i kary, którymi będą skutkowały. W przypadku błędu ataku, przebicia, rotacji, dotknięcia siatki itp. sędzia zawsze przerywa akcje i przyznaje punkt zawodnikom drużyny przeciwnej. Dlatego też każdy zawodnik (zawodnicy linii obrony, zawodnicy linii ataku) musi weryfikować swoje położenie na boisku, uważać aby nie dotknąć górnej taśmy siatki, uważać aby podczas serwu piłka nie dotknęła gracza tej samej drużyny i nieustannie kontrolować swoje położenie na boisku.

 


Autorem artykułów na blogu jest polska firma produkująca stroje sportowe pod marką PEHA.